Naturturisme I/S
 
 

Om os

Naturturisme I/S

Naturturisme I/S er en tværkommunal udviklingsorganisation der ejes af de fire sydfynske kommuner; Ærø, Langeland, Faaborg og Svendborg.

• www.naturturisme.dk


Det Sydfynske Øhav har en unik natur og kulturarv som vi i Naturturisme I/S tager udgangspunkt i, når vi arbejder med at: ”Det Sydfynske Øhav leverer oplevelser i verdensklasse”. 

• www.naturturisme.dk/det-vil-vi

 

De projekter, vi arbejder med, handler alle om at sikre naturen og kulturarven, formidle historierne, skabe gode rammer for friluftsliv og understøtte en udvikling af kommercielle produkter. Vi har skabt nogle strategier, som skal tydeliggøre vores mål, læs mere i Friluftsstrategien og Formidlingsstrategien.


REACT - Resort for Active Coastal Tourism

Naturturisme I/S er leadpartner i Interreg-projektet REACT. Projektet har i alt 12 danske og tyske partnere og løber frem til ultiomo 2018.

 

REACT er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu

 

Interreg 5A

 

I REACT projektet arbejder vi videre med at skabe et øhav i verdensklasse her i Det Sydfynske Øhav og herunder fortsætter udviklingen af, hvordan vi sælger hinanden i Øhavet.

 

Baggrund:

Den globale turisme vokser med 3,4 % om året og er estimeret til at fortsætte med samme vækst frem til 2030. Trods dette er turismen i programområdet for Interreg faldet. Turismen udvikler sig i to modsatrettede retninger med masseturismens komfortorientering, som den ene og den mere individuelle, aktive turisme, som den anden. I samspil med Danmarks overordnede turismestrategi for udvikling af naturturisme, ønsker de fire sydfynske kommuner at satse endnu mere målrettet på de aktive turister – også kaldet Special Interest Tourists (SIT).

 

I REACT vil vi udvikle Det Sydfynske Øhav og hele den indre Østersø til Nordeuropas bedste ressort for moderne, aktiv kystferie. Med en grænseoverskridende resorttankegang ønsker projektpartnerne at skabe et unikt, innovativt samarbejde. Det skal være et samarbejde med fokus på bæredygtig turismeudvikling, der højner kvaliteten af turismeudbuddene i hele området – og som tiltrækker nye typer af turister.

 

Vi vil fokusere særligt på tre temaer indenfor aktiv turisme: Vandring, cykel og fiskeri. 

 
35.jpg
34.jpg
18.jpg
24.jpg
32.jpg
33.jpg
36.jpg
14.jpg
30.jpg
31.jpg

 

 

 

Link til Friluftsstrategi for Det Sydfynske Øhav (pdf) Link til Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav (pdf)
-
 
Naturturisme I/S Interreg Det Sydfynske Øhav
Website © Uptime