Naturturisme I/S
 
 

Alle nyheder

 

Tilbage til nyheder

Onsdag den 01. oktober 2014

Super spændende og relevant gå-hjem-møde om service

"Service er marketing" ved Søren Bechmann - han opsummerede følgende ting alle burde gå hjem og arbejde med:  • Kortlæg den rejse dine kunder sendes på - før, under og efter de er i kontakt med dig (dit sted eller din aktive oplevelse). Tag f.eks. billeder af alle de gange der er kontaktpunkter/touch points for kunden. Se det udefra og ind, få evt. hjælp af andre til dette. Sæt billederne eller en tegning af det op på væggen, så du kan gå og se på det.

  • Design en ny rejse for kunderne - som du gerne vil have den til at være (hvad kan du tage ud eller forlænge med osv. f.eks. transporten til og fra dit sted/din oplevelse) - det er vigtigt at forstå rejsen før, under og efter

  • Tænk i peak-end; en god begyndelse, et relevant peak undervejs og en happy ending

  • Overvej om du kan håndgribeliggøre oplevelsen (noget kunden får med hjem som symbol på oplevelsen, eller souvenirs der kan købes eller lignende)

  • Gør det nemt at klage (det giver en god oplevelsefor kunden at en klage behandles hurtigt og håndteres godt) - de eneste kunden skal klage til er dig (og ikke andre eller de sociale medier)

  • Tænk måske i en 3 meters regel (hvad kendetegner din service. Eksempel fra Tivoli hvor alle medarbejdere skoles i at indenfor en radius af 3 meter er de hver især ansvarlige for at gæsterne/kunderne har en god oplevelse i Tivoli) - dette er din signatur


Se slides fra Søren Bechmanns oplæg i denne pdf

 
Naturturisme I/S Interreg Det Sydfynske Øhav
Website © Uptime