Naturturisme I/S
 
 

Alle nyheder

 

Tilbage til nyheder

Tirsdag den 24. juni 2014

To relevante rapporter

Find de to nye rapporter om relevante emner her på siden under "sælg-hinanden-forløbet":

 


Denne rapport er en ud af en række på tre, som bliver til i et samarbejde mellem Videncenter for Kystturisme, Campingrådet, Visit Denmark og Aalborg 

Universitet. 

 


 

En rapport fra Center for Landdistriktsforskning på opdrag af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

 

 
Naturturisme I/S Interreg Det Sydfynske Øhav
Website © Uptime