Naturturisme I/S
 
 

Alle nyheder

 

Tilbage til nyheder

Fredag den 21. marts 2014

Vil du vide mere om småskalaturisme?

Drømmer du om at åbne et bed & breakfast? Måske udnytte din overflødige landbrugsbygning til en unik turistattraktion? Eller åbne op for naturens herligheder i dit nærområde? Så bliv klogere på, hvordan du gør drømmen til virkelighed, når Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sammen med Center for Landdistriktsforskning og Videncenter for Kystturisme holder kursus om småskalaturisme.
Kurset breder viften af muligheder ud med afsæt i udbydernes egne erfaringer og sætter kritisk og konstruktivt fokus på, hvordan man kan opbygge kvalitet, attraktionsværdi og økonomisk bæredygtighed.
Kurset retter sig mod praktikere og folk, der gerne vil eller er i gang med at udvikle turisme i landdistrikter: fx iværksættere, netværksfolk, rådgivere, kommunale aktører, turistforeninger, LAG-aktive osv.Se mere på hjemmesiden; www.livogland.dk
Foruden kurset i Kolding den 5. maj afholdes kurset om småskalaturisme også i Slagelse i august og i Ringkøbing i september. Oplægsholderne vil variere på de enkelte kurser, så de afspejler lokale turistaktører. Nærmere information følger på livogland.dk.
Se programmet til kurset (PDF)

 
Naturturisme I/S Interreg Det Sydfynske Øhav
Website © Uptime